Mobisticks

Projektet

MobiSticks.dk er blevet til i et samarbejde mellem Videnscenter for Integration, Scanbuy, Webbureauet Re:, Nørremarksskolen i Vejle, Lærdansk i Århus, Vejle Museum, Økolariet i Vejle, Stadsarkivet i Vejle, Center for Specialundervisning for Voksne i Vejle. MobiSticks.dk er støttet af It- og Telestyrelsen og TrygFonden.


Få gratis skanningsprogram: Sms SCAN til 1220. Du kan også gratis hente ScanLife på Android Market eller App Store.

tirsdag den 22. december 2009

Projektresumé

Projektets formål er at øge adgangen til mobilbaseret, uformel læring blandt brugere af kommunale institutioner med et pædagogisk eller formidlingsmæssigt sigte. Dette gøres ved at udvikle en lettilgængelig metode og et eksemplarisk indhold til det første af en lang række fagområder i danske kommuner. Dette første område er integration gennem danskundervisning af herboende flygtninge/indvandrere samt et stigende antal arbejdskraftindvandrere og disses børn.

Projektet har sit udspring i netværket ”Det mobile Vejle”, der er en sammenslutning af 17 institutioner i Vejle Kommune. Netværket ønsker at udbrede kendskabet til og anvendelsen af mobil læring, vejledning og formidling. Formålet med "MobiSticks" er at realisere en vision om, at kommunale institutioner og deres brugere (borgere) enkelt og nemt kan få adgang til at anvende, fremstille og distribuere e-læringsobjekter til brug i en lang række, ofte uformelle, læringssammenhænge.

På denne baggrund vil projektet udvikle og tilbyde fremstilling og distribution af såkaldte MobiSticks. Begrebet MobiSticks er en leg med ordene mobil og memorysticks. Mobisticks er små kort på størrelse med visitkort, der har påtrykt en mobilkode (QR kode, Quick Response Code). Når man fører mobilens kamera hen over en kode, bliver man hurtigt og nemt sendt til en internetside via mobilens internetbrowser. I e-læringssammenhæng kan brugeren blive sendt til internetsider med læringsobjekter, der kan være alt lige fra videoer, lydoptagelser og små tekster til opgaver og programmer, der kan hentes ned på mobilen eller blot ses i de stadigt mere udviklede mobilbrowsere. Mobisticks'ene kan brugeren have med sig rundt: Det kan være 2, 5, 10 eller 20 MobiSticks organiseret som en lille "visitkortsamling" til brug for læring i uformelle kontekster. Herudover kan MobiSticks'ene placeres på genstande og lokaliteter, hvor der er muligheder og behov for uformel læring.

Projektet vil udvikle et site, Mobisticks.dk, hvorfra institutioner og deres brugere i danske kommuner kan fremstille og distribuere mobile e-læringsobjekter til uformel læring indenfor en kommunes forskellige fagområder. Der vil blive fremstillet en eksemplarisk samling af MobiSticks indenfor to af disse fagområder: 1) Danskundervisning af herboende flygtninge/indvandrere og det stigende antal arbejdskraftindvandrere, som kommer til landet 2) Danskundervisning af disse to indvandrergruppers børn i den danske folkeskole.

Sitet, Mobisticks.dk vil indeholde: 1) En QR-kodegenerator, 2) mobilkodelæser til download på mobil, 3) Udprintningsfunktion til visitkort 4) ”Share”-funktion via Web 2.0 (fx Facebook, blogs, mv) 5) Seks 1-minuts casevideoer (der giver 6 eksempler på MobiSticks anvendelse indenfor seks fagområder i en dansk kommune). 5) Adgang til download og udprintning af de 200 eksemplariske MobiSticks.

Projektets hovedaktiviteter:

1. Udvikling af prototype af sitet Mobisticks.dk
2. Aftestning af prototype af sitet Mobisticks.dk
3. Udvikling af 100 MobiSticks til brug for uformel mobil læring af det danske sprog på et sprogcenter og en arbejdsplads.
4. Udvikling af 100 MobiSticks til brug for uformel mobil læring af førfaglig dansk i en folkeskoleklasse og i en folkeskoles fritidsordning.
5. Aftestning af Mobisticks til brug for uformel læring af dansk på et sprogcenter, en arbejdsplads, en dansk folkeskole og i en fritidsordning på en dansk folkeskole.
6. Færdiggørelse af sitet MobiSticks.dk
7. Færdiggørelse af 200 MobiSticks til brug for mobil uformel læring af det danske sprog for voksne og førfaglig dansk for skolebørn.
8. Fremstilling af seks 1-minuts casevideoer
9. Lancering og udbredelse af Mobisticks.dk og 200 MobiSticks i danske kommuner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar